Noise_monitoring_program
תחזית לחקלאים

תחזית:

יום ראשון

מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. הרוחות תהיינה דרומיות מערביות עד צפוניות מערביות קלות עד מתונות 10-30 קילומטר לשעה ובשעות הלילה תהיינה משתנות קלות.

יום שני

מעונן חלקית עד בהיר עם עליה קלה בטמפרטורות. הרוחות תהיינה דרומיות מערביות עד צפוניות מערביות קלות עד מתונות 10-30 קילומטר לשעה ובשעות הלילה תהיינה משתנות קלות.

יום שלישי

מעונן חלקית עד בהיר עם עליה נוספת בטמפרטורות.

יום רביעי

ללא שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות תשארנה גבוהות מהרגיל לעונה.

יום חמישי

ללא שינוי ניכר במזג האוויר, יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל לעונה בהרים ובעמקים הפנימיים והביל באזורי החוף.

קבלת היתר לשריפת חומר צמחי (מותנה בקבלת אישור ממחוזות משרד החקלאות)

בימים שני ושלישי קיים אישור לבצע שריפות יזומות בכל המחוזות החל מהשעה 05:00 בבוקר. כיבויין המוחלט של השריפות יעשה לא יאוחר מהשעה 10:00 בבוקר.

נתוני התאדות

איזור 18/07 19/07 20/07 21/07
בית דגן 9.6 7.9 8
שדה בוקר 14.3 11.7 9.6

טמפרטורות חזויות:

איזור יום ראשון יום שני יום שלישי משקעים חזויים
רמת הגולן:
אל-רום (צפון רמת הגולן) 17 - 27 17 - 29 17 - 32 -
אבני איתן (דרום רמת הגולן) 21 - 31 22 - 33 22 - 35 -
הגליל העליון:
מתתיהו (הרי נפתלי) 19 - 28 21 - 30 22 - 32 -
צוריאל (הגליל העליון) 18 - 28 20 - 30 21 - 32 -
הגליל המערבי:
עכו (אזור החוף) 23 - 31 24 - 32 25 - 33 -
גורן (אזור ההר) 19 - 29 21 - 31 22 - 33 -
עמקי הצפון:
גידולי שדה (עמק החולה) 22 - 33 23 - 35 24 - 37 -
כפר יהושע (עמק יזרעאל) 21 - 33 22 - 34 24 - 36 -
צמח (סביבות הכנרת) 25 - 36 26 - 38 26 - 40 -
חוות עדן (עמק בית שאן) 25 - 36 26 - 38 26 - 40 -
השרון ועמק חפר:
זיכרון יעקב (בקעת הנדיב) 21 - 31 22 - 33 23 - 34 -
להבות חביבה (עמק חפר) 21 - 31 22 - 33 23 - 34 -
תל מונד (השרון) 20 - 32 21 - 33 22 - 34 -
השפלה:
בית דגן (שפלה מערבית) 24 - 31 24 - 32 25 - 34 -
בית גמליאל (שפלה מרכזית) 21 - 30 22 - 32 23 - 33 -
לכיש (השפלה הפנימית) 20 - 32 21 - 34 22 - 36 -
הרי יהודה ושומרון:
צובה (הרי ירושלים) 18 - 29 20 - 31 21 - 33 -
טלמון (השומרון) 19 - 29 21 - 31 22 - 33 -
סוסיא (הרי יהודה) 18 - 31 18 - 33 18 - 35 -
הנגב:
בשור (חבל הבשור) 21 - 31 22 - 32 23 - 34 -
רביבים (צפון הנגב) 21 - 33 22 - 35 23 - 37 -
מצפה רמון (הר הנגב) 18 - 30 20 - 32 21 - 34 -
בקעת הירדן והערבה:
גלגל (הבקעה) 26 - 40 26 - 41 27 - 43 -
פארן (ערבה תיכונה) 23 - 36 23 - 36 24 - 38 -
לוטן (ערבה דרומית) 24 - 37 24 - 37 25 - 39 -
חצבה (ערבה צפונית) 27 - 37 27 - 37 28 - 39 -

הערות: