noise_monitoring_program
הודעת התראה :
תחזית לחקלאים

תחזית:

יום ראשון

בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית עם טמפרטורות גבוהות במעט מהרגיל לעונה. בשעות הצהריים גשם מקומי ירד בדרום הארץ ובמזרחה. הרוחות תהיינה צפוניות מזרחיות עד צפוניות מערביות קלות עד מתונות 10-30 קילומטר לשעה ובשעות הלילה תהיינה משתנות קלות.

יום שני

מעונן בעננות גבוהה ובינונית עם ירידה קלה בטמפרטורות. גשם מקומי יוסיף לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. מגמת הרוחות תהייה ללא שינוי ניכר.

יום שלישי

מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. עדיין יתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה.

יום רביעי

תחול עוד ירידה בטמפרטורות. גשם מקומי ברובו קל ירד בעיקר בצפון הארץ.

יום חמישי

הטמפרטורות תשארנה נמוכות מהרגיל לעונה. גשם מקומי ברובו קל יוסיף לרדת בעיקר בצפון הארץ.

הערות:

ברוב מכריע של האזורים כמויות הגשם תהיינה קטנות אם בכלל ! באופן מקומי יתכנו מכות גשם של 5-10 מ"מ !

קבלת היתר לשריפת חומר צמחי .(מותנה בקבלת אישור ממחוזות משרד החקלאות)

בימים שני ושלישי קיים אישור לבצע שריפות יזומות בכל המחוזות החל מהשעה 07:00 בבוקר. כיבויין המוחלט של השריפות יעשה לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים.

נתוני התאדות

איזור 24/05 25/05 26/05 27/05
בית דגן 5.4 7.4 7.8 7.2
שדה בוקר 13.3 11.4 8.9 10.7

טמפרטורות חזויות:

איזור יום ראשון יום שני יום שלישי משקעים חזויים
רמת הגולן:
אל-רום (צפון רמת הגולן) 10 - 28 10 - 26 8 - 24 -
אבני איתן (דרום רמת הגולן) 16 - 32 16 - 31 14 - 29 -
הגליל העליון:
מתתיהו (הרי נפתלי) 18 - 29 17 - 27 15 - 25 -
צוריאל (הגליל העליון) 18 - 29 17 - 27 15 - 25 -
הגליל המערבי:
עכו (אזור החוף) 17 - 28 17 - 27 16 - 26 -
גורן (אזור ההר) 17 - 29 16 - 27 15 - 25 -
עמקי הצפון:
גידולי שדה (עמק החולה) 17 - 33 17 - 31 16 - 29 -
כפר יהושע (עמק יזרעאל) 17 - 32 17 - 31 16 - 29 -
צמח (סביבות הכנרת) 20 - 35 20 - 34 19 - 32 -
חוות עדן (עמק בית שאן) 20 - 35 20 - 34 19 - 32 -
השרון ועמק חפר:
זיכרון - (בקעת הנדיב) 17 - 29 17 - 28 16 - 27 -
להבות חביבה (עמק חפר) 17 - 29 17 - 28 16 - 27 -
תל מונד (השרון) 16 - 29 16 - 28 15 - 27 -
השפלה:
בית דגן (שפלה מערבית) 20 - 29 20 - 28 19 - 27 -
בית גמליאל (שפלה מרכזית) 17 - 29 17 - 28 16 - 27 -
לכיש (השפלה הפנימית) 17 - 31 17 - 30 16 - 28 -
הרי יהודה ושומרון:
צובה (הרי ירושלים) 16 - 29 15 - 28 13 - 26 -
טלמון (השומרון) 17 - 29 16 - 28 14 - 26 -
סוסיא (הרי יהודה) 17 - 30 16 - 29 13 - 27 -
הנגב:
בשור (חבל הבשור) 18 - 29 18 - 28 17 - 27 -
רביבים (צפון הנגב) 19 - 33 19 - 32 18 - 30 -
מצפה רמון (הר הנגב) 16 - 30 15 - 28 13 - 26 -
בקעת הירדן והערבה:
גלגל (הבקעה) 22 - 38 22 - 36 21 - 34 -
פארן (ערבה תיכונה) 19 - 35 19 - 34 20 - 32 -
לוטן (ערבה דרומית) 23 - 37 23 - 36 22 - 34 -
חצבה (ערבה צפונית) 23 - 36 23 - 34 22 - 32 -