Noise_Monitoring_Program
English - USA
הודעת התראה :
  • טמפ המינימום ליד הקרקע תגענה ל 0-2 מ"צ

תחזית לחקלאים

הלילה ובחמישי בלילה קיים חשש לקרה קלה בעיקר בעמקי הצפון והגליל המערבי !

בחמישי בלילה קיים חשש לקרה קלה גם בעמק חפר בשרון ובשפלה !

תחזית:

יום רביעי

מעונן עם ירידה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות משמעותית מהרגיל לעונה. גשם ירד מצפון הארץ ועד לנגב מלווה בסופות רעמים וברד. שלג ירד בפסגות הרי הגליל והגולן ושלג קל ירד בהרי המרכז. הרוחות תהיינה דרומיות מערביות עד צפוניות מערביות ערות עד עזות 30-50 קמ"ש עם משבים של 60-70 קמ"ש. הגשם ייחלש משמעותית בשעות הצהריים ויפסק בלילה. בלילה קיים חשש לקרה קרינתית קלה בעיקר בעמקי הצפון.

יום חמישי

מעונן חלקית עד בהיר עם עליה בטמפרטורות. הרוחות תהיינה צפוניות מזרחיות עד צפוניות מערביות קלות עד מתונות 10-20 קמ"ש ובשעות הלילה תהיינה דרומיות מזרחיות קלות עד מתונות. בלילה קיים חשש לקרה קרינתית קלה בעיקר בעמק חפר בשרון ובשפלה.

יום שישי

בהיר עם עליה נוספת בטמפרטורות וירידה בלחות. בצפון הארץ תנשבנה רוחות מזרחיות ערות.

שבת

תחול עוד עליה קלה בטמפרטורות. תנשבנה רוחות מזרחיות חזקות בעיקר בצפון הארץ חוף כרמל ובהרי המרכז עם משבים של 50-70 קמ"ש.

יום ראשון

הטמפרטורות תשארנה גבוהות במעט מהרגיל לעונה. הרוחות המזרחיות תחלשנה במהלך היום.

קבלת היתר לשריפת חומר צמחי (מותנה בקבלת אישור ממחוזות משרד החקלאות)

מחר יום חמישי עדיין חל איסור לבצע שריפות יזומות בכל המחוזות ובכל שעות היממה.

נתוני התאדות

איזור 17/01 18/01 19/01 20/01
בית דגן 3.5 1 5.4
שדה בוקר 3.9 8.3 4.6

טמפרטורות חזויות:

איזור יום רביעי יום חמישי יום שישי משקעים חזויים
רמת הגולן:
אל-רום (צפון רמת הגולן) -4 - 4 4 - 8 7 - 10 20 - 40
אבני איתן (דרום רמת הגולן) 1 - 9 8 - 13 11 - 15 10 - 20
הגליל העליון:
מתתיהו (הרי נפתלי) 1 - 6 6 - 10 9 - 12 15 - 30
צוריאל (הגליל העליון) 3 - 8 8 - 12 11 - 15 15 - 30
הגליל המערבי:
עכו (אזור החוף) 1 - 14 1 - 16 10 - 20 10 - 20
גורן (אזור ההר) 4 - 9 8 - 13 14 - 17 20 - 40
עמקי הצפון:
גידולי שדה (עמק החולה) 0 - 11 0 - 15 12 - 19 10 - 20
כפר יהושע (עמק יזרעאל) 0 - 13 0 - 15 10 - 19 10 - 20
צמח (סביבות הכנרת) 3 - 14 4 - 16 14 - 20 10 - 20
חוות עדן (עמק בית שאן) 2 - 14 3 - 16 10 - 20 5 - 15
השרון ועמק חפר:
זיכרון יעקב (בקעת הנדיב) 4 - 14 2 - 16 15 - 20 10 - 20
להבות חביבה (עמק חפר) 4 - 14 2 - 16 14 - 21 10 - 20
תל מונד (השרון) 3 - 14 1 - 16 10 - 21 10 - 20
השפלה:
בית דגן (שפלה מערבית) 5 - 14 3 - 16 8 - 20 10 - 20
בית גמליאל (שפלה מרכזית) 3 - 14 1 - 16 4 - 20 15 - 30
לכיש (השפלה הפנימית) 4 - 14 1 - 16 8 - 20 15 - 30
הרי יהודה ושומרון:
צובה (הרי ירושלים) 2 - 6 5 - 8 8 - 11 15 - 30
טלמון (השומרון) 3 - 7 7 - 9 10 - 12 15 - 30
סוסיא (הרי יהודה) 1 - 7 3 - 8 9 - 12 15 - 30
הנגב:
בשור (חבל הבשור) 5 - 14 4 - 16 10 - 20 20 - 40
רביבים (צפון הנגב) 5 - 13 4 - 15 13 - 20 15 - 30
מצפה רמון (הר הנגב) 1 - 7 3 - 8 7 - 12 0 - 5
בקעת הירדן והערבה:
גלגל (הבקעה) 6 - 16 6 - 17 10 - 21 15 - 30
פארן (ערבה תיכונה) 5 - 16 2 - 15 2 - 17 -
לוטן (ערבה דרומית) 6 - 17 4 - 16 8 - 18 -
חצבה (ערבה צפונית) 8 - 16 6 - 15 10 - 18 0 - 5

הערות: