Noise_Monitoring_Program
English - USA
תחזית לחקלאים

תחזית:

יום ראשון

מעונן חלקית עם ירידה ניכרת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות משמעותית מהרגיל לעונה. הרוחות תהיינה דרומיות מערביות מתונות עד ערות 20-40 קמ"ש. בלילה תנשבנה רוחות דרומיות מערביות קלות עד מתונות ולפרקים ערות מלווה בגשם מקומי שירד בעיקר בצפון הארץ.

יום שני

מעונן חלקית עד בהיר עם עליה בטמפרטורות. הרוחות תהיינה דרומיות מערביות עד צפוניות מערביות מתונות עד ערות 20-40 קמ"ש ובשעות הלילה תהיינה משתנות קלות.

יום שלישי

מעונן חלקית עד בהיר עם עליה נוספת בטמפרטורות.

יום רביעי

ללא שינוי ניכר במזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.

יום חמישי

תחול עוד עליה קלה בטמפרטורות.

קבלת היתר לשריפת חומר צמחי (מותנה בקבלת אישור ממחוזות משרד החקלאות)

בימים שני שלישי ורביעי קיים אישור לבצע שריפות יזומות בכל המחוזות החל מהשעה 07:00 בבוקר. כיבויין המוחלט של השריפות יעשה לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים.

נתוני התאדות

איזור 19/05 20/05 21/05 22/05
בית דגן 6.3 6.2 7.4 7.1
שדה בוקר 9 11 12.3 10.7

טמפרטורות חזויות:

איזור יום ראשון יום שני יום שלישי משקעים חזויים
בקעת הירדן והערבה:
גלגל (הבקעה) 20 - 32 18 - 34 16 - 36 0 - 2
חצבה (ערבה צפונית) 21 - 31 20 - 31 18 - 34 -
לוטן (ערבה דרומית) 20 - 31 19 - 31 17 - 34 -
פארן (ערבה תיכונה) 16 - 30 15 - 30 13 - 33 -
הגליל המערבי:
גורן (אזור ההר) 15 - 21 16 - 23 14 - 26 1 - 10
עכו (אזור החוף) 18 - 24 18 - 25 11 - 27 0 - 5
הגליל העליון:
מתתיהו (הרי נפתלי) 14 - 20 15 - 22 13 - 25 1 - 10
צוריאל (הגליל העליון) 14 - 20 15 - 22 14 - 25 1 - 10
הנגב:
בשור (חבל הבשור) 17 - 26 18 - 27 16 - 29 -
מצפה רמון (הר הנגב) 15 - 22 16 - 24 14 - 27 -
רביבים (צפון הנגב) 16 - 27 17 - 29 14 - 31 -
הרי יהודה ושומרון:
טלמון (השומרון) 16 - 23 17 - 25 18 - 28 0 - 3
סוסיא (הרי יהודה) 15 - 22 16 - 24 14 - 27 -
צובה (הרי ירושלים) 15 - 22 16 - 24 16 - 27 0 - 2
השפלה:
בית גמליאל (שפלה מרכזית) 16 - 25 17 - 27 12 - 29 0 - 2
בית דגן (שפלה מערבית) 18 - 26 19 - 28 14 - 30 0 - 2
לכיש (השפלה הפנימית) 16 - 26 17 - 28 12 - 30 -
השרון ועמק חפר:
זיכרון יעקב (בקעת הנדיב) 16 - 25 17 - 27 12 - 29 0 - 3
להבות חביבה (עמק חפר) 16 - 26 17 - 28 12 - 30 0 - 3
תל מונד (השרון) 15 - 26 16 - 28 11 - 30 0 - 3
עמקי הצפון:
גידולי שדה (עמק החולה) 14 - 25 15 - 27 10 - 30 0 - 5
חוות עדן (עמק בית שאן) 18 - 29 18 - 31 14 - 33 0 - 3
כפר יהושע (עמק יזרעאל) 14 - 25 15 - 27 10 - 30 0 - 5
צמח (סביבות הכנרת) 18 - 29 18 - 31 14 - 33 0 - 5
רמת הגולן:
אבני איתן (דרום רמת הגולן) 15 - 23 16 - 25 12 - 28 1 - 5
אל-רום (צפון רמת הגולן) 11 - 19 12 - 21 6 - 24 1 - 10

הערות: